Spring naar inhoud

Business Intelligence

U heeft grote hoeveelheden data binnen uw organisatie en u wilt ook gefundeerde beslissingen kunnen nemen op basis van deze gegevens. De gegevens zijn wel beschikbaar maar zijn in verschillende databronnen aanwezig met verschillende  data formaten. Verbanden tussen deze gegevensbronnen kunnen niet of slecht gelegd worden en conclusies trekken is al helemaal onmogelijk. Daarnaast is niet duidelijk welke gegevens nu eigenlijk echt beschikbaar zijn binnen de organisatie.

Loopt uw organisatie tegen deze problemen aan dan is Business Intelligence iets voor uw organisatie. Business Intelligence is niet meer dan de juiste informatie bij elkaar brengen en deze informatie omzetten in dashboards en rapportages, zodat gefundeerde beslissingen genomen kunnen worden.

Business Intelligence kan zowel operationeel worden ingezet als strategisch. Operationeel kunt u bijvoorbeeld denken aan de optimalisatie van voorraadbeheer, Strategisch kunt u denken aan analyses van uw klantengroepen, welke klantengroepen zijn voor uw organisatie het meest interessant en welke klantengroepen kunt u misschien beter niet bedienen.

Hoogstwaarschijnlijk maakt uw organisatie al gebruik van BI toepassingen. De meest bekende is uiteraard MS Office Excel. De mogelijkheden van Excel zijn bijna onbeperkt en loopt uw organisatie tegen de grenzen aan van Excel, dan kan programmeren in Excel met behulp van VBA ook nog uitkomst bieden.

Excel Dashboards
Automatisering mbv VBA

Nerd-ICT kan u hierbij assisteren. Wij kunnen voor u een functioneel ontwerp opstellen en aan de hand van dit functioneel ontwerp kunnen wij uw excel rapportage automatiseren met behulp van VBA. Ook het onderhoud van de rapportage kunt u uitbesteden aan Nerd-ICT. Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Op een zeker moment voldoet Excel niet meer en zult u betere resultaten boeken met een Business Intelligence oplossing. Wat de beste BI toepassing voor uw organisatie is hangt af van de situatie binnen uw organisatie. Laat Nerd-ICT u hierover informeren.